Erkek İsimleri

R ile başlayan erkek isimleri

Rafet İyilik, çok acıma, esirgeme
Ragıp Arzu eden, istekli, rağbet eden
Rahmi Acıyan
Raif Esirgeyici, merhametli
Rauf Çok merhametli, pek esirgeyen
Recep Heybetli, gösterişli, saygıdeğer; Üç ayların ilki
Refik Arkadaş, yol arkadaşı; Ortak; Koca; Ağırbaşlı
Reha Zenginlik, bolluk içinde olma; Kurtulma, kurtuluş
Rıdvan Razılık, hoşnutluk, kabullenmek
Rıfkı Yumuşaklık, naziklik; Zarafet
Rıza Hoşnut kalma, memnun olma; Razı olma, kabullenme; Kaderine boyun eğme
Ruhi Ruha ilişkin, ruha ait, ruhla ilgili

İlgili Makaleler