Erkek İsimleri

Erkek İsimleri

Y ile başlayan erkek isimleri

Yağız Esmer, Yiğit Yaman Güç, beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan Yaren Arkadaş, yakın dost Yasin Kuran'da bir sure Yekta Tek, benzersiz Yener Yarıştığı kişiye karşı üstün gelen anlamında Yiğit Güçlü, yürekli kahraman Yücel Yüksel anlamında...
Erkek İsimleri

U ile başlayan erkek isimleri

Ufuk Aklın alabileceği mesafe, sonsuz düzlem Uğur Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde varolduğuna inanılan iyilik kaynağı Uluç Selçuklularda Türkmen beylerine verilen ad Umur Aldırış etmek, önemsemek; Tecrübesi çok olan, deneyimli Umut Ümit, umulan; Güven duygusu veren kişi ya da şey Utku Zafer Uygar Uygarlığa bağlı olan Uzay Bütün gökcisimlerinin içinde bulunduğu sonsuz boşluk...
Erkek İsimleri

T ile başlayan erkek isimleri

Taha Yüksek bulut; Yaymak, düzgün serip döşemek Tanay Şafaktaki ay Tansel Tan vaktinin güzelliğini kendinde yansıtan Tarık Sabah yıldızı Tarkan Ayrıcalıklı, saygın kişi Tayfun Şiddetli fırtına Tayfur Bir kuş ismi Taylan Boylu poslu kimse; Yele açık olan yer; Fırtınalı bozuk hava; Ormansız çıplak yer Teoman Duman, tuman; Hun imparatoru Mete Han'ın babası Toktamış Altınordu devleti hanı Tolga Eski savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık, miğfer Toygar Tarla kuşu Tufan Şiddetli yağmur Tunç Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince benzeyen koyu kızıl bir alaşım Tümer Çok, olanca erkek Türel Türe ile...
Erkek İsimleri

Ş ile başlayan erkek isimleri

Şenol Her zaman neşeli ol Şerafettin Dinlerin en şereflisi Şeref İyi ahlak ve fazilet sonucu oluşan manevi yücelik, iyi ün Şerif Şerefli, kutsal, soylu, temiz Şevket Büyüklük, heybet Şevki Güçle, şevkle ilgili Şener Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek Şenkal Neşeli kal Şefik Şefkatli, acıması olan Şehmuz Hükümdar soyundan gelen Şemsettin Dinin güneşi Şemsi Güneşle ilgili Şanal Adın her yanda duyulsun, ünün yaygınlaşsın, iyi ün sahibi ol Şansal Adını, şanını her yana duyur, şan ver Şaylan Kendini öven, övüngen; neşe saçan, sevinçli; ince, incelikli, nazik Şahap Akan yıldız, kıvılcım, cesur,...
Erkek İsimleri

S ile başlayan erkek isimleri

Sadık Doğru, gerçek; Dostluluğu ve bağlılığı içten olan Sadi Mutlulukla ilgili Sadri Yürekle, göğüsle ilgili Saim Oruçlu Sait Kutlu, uğurlu; Cennetlik kimse Salih Yararlı; Yetkili; Dinin buyruklarına uyan Samet Çok yüksek, ulu; Tanrı adı; Hiçbir şeye ve kimseye gereksinimi olmayan Sami Duyan, işiten; Yüce, ulu, yüksek; Dinleyen, dinleyici Sarp Dik, geçilmesi ve çıkılması zor Savaş Silahlı mücadele, harp; Uğraşma, kavga Saygın Saygı gören, saygı gösterilen Seçkin Niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, elit Sedat Doğruluk, haklılık; Dikkat Sefa Gönül rahatlığı, sakin olma; Eğlence, zevk, neşe Selçuk Hatiplik yeteneği olan Selim Doğru, dürüst,...
Erkek İsimleri

R ile başlayan erkek isimleri

Rafet İyilik, çok acıma, esirgeme Ragıp Arzu eden, istekli, rağbet eden Rahmi Acıyan Raif Esirgeyici, merhametli Rauf Çok merhametli, pek esirgeyen Recep Heybetli, gösterişli, saygıdeğer; Üç ayların ilki Refik Arkadaş, yol arkadaşı; Ortak; Koca; Ağırbaşlı Reha Zenginlik, bolluk içinde olma; Kurtulma, kurtuluş Rıdvan Razılık, hoşnutluk, kabullenmek Rıfkı Yumuşaklık, naziklik; Zarafet Rıza Hoşnut kalma, memnun olma; Razı olma, kabullenme; Kaderine boyun eğme Ruhi Ruha ilişkin, ruha ait, ruhla ilgili...
1 2 3
Page 1 of 3